«Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Βιοκαλλιεργητών είναι ένας κοινωφελής, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με όραμα να συμβάλλει στην
ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας στην Κύπρο, την προώθηση της διατροφής
βιολογικών προιόντων, μέσω της κατάκτησης της γνώσης, της διάχυσης της
πληροφόρησης και της εκπαίδευσης των παραγωγών και των καταναλωτών ».

Text generator